Najlepšie lieky na alkoholizmus

Reliver

Hodnotenie autora:
4.5
Rating:
4.8 (3)
Alkotox

Alkotox

Hodnotenie autora:
4.6
Rating:
4.3 (3)
Alkoholizmus je ochorenie spojené s duševnou a fyzickou závislosťou od alkoholických nápojov. Psychická závislosť spôsobuje ťažko prekonateľnú potrebu piť alkohol, po ktorej nastáva prechodné zlepšenie pohody. Fyzická závislosť sa prejavuje zvýšenou toleranciou alebo stratou kontroly nad množstvom vypitého alkoholu. Toto ochorenie spôsobuje poruchy v tele, čo negatívne ovplyvňuje zdravie a v pokročilých prípadoch je smrteľné.

Liečba

Liečba alkoholizmu je dlhý proces, ktorý trvá približne 18-24 mesiacov. Pozostáva predovšetkým z individuálnej a skupinovej psychoterapie. Liečba alkoholizmu v dennej nemocnici Kurzy sa konajú niekoľkokrát týždenne. Táto metóda nie je vhodná pre každého: niektorí ľudia sú príliš ďaleko od protidrogových liečební alebo je pre nich ťažké zdržať sa pitia zo sociálnych dôvodov (napríklad ak všetci v rodine pijú). Môžu mať prospech z liečby na 24-hodinových oddeleniach. Psychoterapia je dôležitá forma liečby. Úlohou narkológov je povedať pacientovi o svojom probléme a motivovať ho k terapii. Alkoholici často svoj problém popierajú a ak si ho priznajú, nájdu si veľa dôvodov, prečo ho nedokážu zmeniť. S alkoholom sa nechcú rozlúčiť, preto je také dôležité motivovať pacienta k abstinencii alebo aspoň k obmedzeniu pitia. Na to terapeut vytvára takzvané morálne disonancie. Dávajú najavo, že závislosť je v rozpore s tým, čo je pre pacienta najväčšou hodnotou (profesionálne postavenie, otcovstvo / materstvo), ničí sny a plány. Potom sa terapeut snaží prebudiť pripravenosť pacienta na zmenu a radí, ako na to. Z mnohých rôznych spôsobov si vyberá tie, ktoré sa hodia konkrétnemu človeku.

Farmakoterapia v liečbe alkoholizmu

Farmakoterapia je najčastejšie doplnkovou zložkou pri liečbe alkoholizmu.To má veľký význam, keď pacient podstupuje detoxikáciu a pomáha zmierniť následky abstinenčného syndrómu. Lieky podporujú aj psychoterapiu. Príkladom je takzvané kódovanie, t.j. vloženie prípravku pod kožu, ktorý spôsobí nepríjemné reakcie organizmu po vypití aj malého množstva alkoholu. Medikamentózna terapia má veľký význam pri liečbe abstinenčných príznakov, ktoré sa vyskytujú po vysadení alkoholu. Spočíva najmä v podávaní rehydratačných liekov (perorálne alebo vnútrožilovo), vitamínu B1 a benzodiazepínov, ktoré majú antikonvulzívne, anxiolytické a hypnotické účinky. Benzodiazepíny sa nepoužívajú dlhšie ako 10 dní, pretože môžu byť návykové.
Meno Produktu Hodnotenie autora Rating
Reliver
4.5
4.8
Alkotox
4.6
4.3